Met wat voor vragen kan ik bij Boncura GGz terecht?

Volgens de zorgverzekeringswet moet er sprake zijn van een psychische stoornis om in aanmerking te komen voor een psychologische behandeling die wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Onderstaande klachten kunnen een reden zijn voor aanmelding bij Boncura GGz. Tijdens de intake wordt gekeken of er ook daadwerkelijk sprake is van een stoornis, zodat behandeling mogelijk is.

Stemmingsklachten; zoals somber voelen, niet meer kunnen genieten, niet in staat zijn tot het ondernemen van activiteiten, gevoel van uitputting.

Angstklachten, zoals paniekaanvallen, pleinvrees, sociale angst, overmatig piekeren

Trauma, zoals nare herinneringen die steeds blijven terugkomen als een film, aan één of enkele afgebakende ingrijpende gebeurtenissen in het verleden.

Aandachtsproblemen, zoals hyperactiviteit of wanneer je versneld afgeleid bent en je moeilijk kan concentreren. Kijk hier voor meer specifieke informatie over de polikliniek ADHD.

Overige klachten, zoals dwanggedachten- en/of handelingen, sterke gevoelens van minderwaardigheid, langdurige rouw, problemen met impulsief gedrag en faalangst.

Je (of je verwijzer) kan altijd contact met ons opnemen om te overleggen. Dan kunnen we samen inschatten of behandeling bij Boncura GGz passend kan zijn.

Kijk voor kosten naar eisen vanuit de zorgverzekeraar voor de vergoeding van jou zorg.

Boncura werkt laagdrempelig, maar kan geen behandeling en zorg bieden aan cliënten met

  • een behandeling onder een gedwongen / justitieel kader;
  • agressie problematiek;
  • verslavingsproblematiek;
  • ernstige persoonlijkheidsproblematiek;
  • bipolaire stoornis
  • ernstige suïcidaliteit/ crisispsychiatrie;
  • psychose;
  • een leeftijd onder 18 jaar.

De fases binnen de behandeling

1 – Aanmelden

Je kunt je via de huisarts aanmelden bij Boncura. Je hebt altijd een verwijsbrief van de huisarts, bedrijsarts of medisch specialist (ONVZ clienten kunnen enkel door huisarts of bedrijfsarts verwezen worden) nodig.

 

2 – Voorbereiding op de intake

Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Voorafgaand aan het intakegesprek vragen we je om een online een klachtenlijst in te vullen via het platform Embloom, deze wordt besproken tijdens het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt gevraagd je te identificeren met een ID bewijs. Boncura is wettelijk verplicht een ID check uit te voeren bij alle cliënten die in behandeling komen.

 

3 – Intake

Het eerste gesprek met een behandelaar. We nodigen je uit om een naaste mee te nemen naar het intakegesprek, als je dat wilt. In dit gesprek praten we met jou over jouw klachten, wat er speelt in je omgeving en hoe je daarmee omgaat. Ook geven wij uitleg over hoe een behandeling bij Boncura eruit kan komen te zien en wat de uitgangspunten zijn. Met je behandelaar ga je vervolgens doelen stellen voor wat jij wilt bereiken met de behandeling. Als je dat wilt,  kun je hierbij ook je naasten betrekken. Na het intake gesprek plant je regiebehandelaar (die met je meekijkt gedurende het traject) een online kennismakingsgesprek met je in van 30 minuten. Deze geeft je meteen een terugkoppeling van de intake en een behandelvoorstel.

Op basis van het intakegesprek kiezen we een bepaald pakket dat wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Het aantal gesprekken varieert afhankelijk van je vraag en voorgesteld behandeling. We sturen je huisarts doorgaans een verslag van het intakegesprek. Als je dat niet wilt, kun je dat aangeven. Tijdens het intakegesprek wordt de behandelovereenkomst besproken en indien behandeling gewenst is, getekend.

 

4 – Behandeling

In het volgende gesprek stem je samen met je behandelaar af aan welke doelen jij in de behandeling gaat werken. Daarna bespreek je met de behandelaar hoe je deze doelen kunt gaan bereiken. We werken gericht op jouw hulpvraag volgens de principes van de positieve psychologie en met bewezen effectieve behandelinterventies zoals Mindfulness, EMDR en cognitieve gedragstherapie. In een behandelplan leggen we je doelen vast en op welke manier we aan je doelen gaan werken.

De behandelingen vinden zowel individueel of in groepsvorm plaats. Op indicatie wordt er aanvullend gewerkt met e-health applicaties van Embloom. Boncura luistert naar jou en samen wordt beslist welke behandeling wordt ingezet. De behandelingen worden conform geldende richtlijnen en standaarden gegevens.

Klik HIER voor de zorgstandaard van Angst

Kllik HIER voor de zorgstandaard van Depressie

Klik HIER voor de zorgstandaard van ADHD

Klik HIER voor de multidisciplinaire richtlijnen voor behandeling van angststoornissen.

Klik HIER voor multidisciplinaire richtlijnen voor behandeling van depressie

 

5 – Afronding

Het laatste gesprek, de behandeling wordt geëvalueerd en er wordt vooruit gekeken hoe nu verder te gaan. Hiervoor wordt wederom een klachtenlijst afgenomen om te zien of je klachten verbeterd zijn.  Tevens wordt er een cliënttevredenheid gemaild die je thuis na je behandeling kan invullen.  Vaak maak je in de laatste fase van je behandeling met je behandelaar een terugvalpreventieplan of actieplan. Dit plan kun je gebruiken om na je behandeling jouw ingezette positieve verandering voort te zetten en actief op te kunnen halen wat je kan doen als je merkt dat het even wat minder gaat. Ook kun je dit plan gebruiken om met anderen te bespreken. Bijvoorbeeld met een naaste of als je met de praktijkondersteuner huisartsenzorg ggz de behandeling voortzet.

De duur van de behandeling is zo kort als kan en lang als nodig bij Boncura.  De behandelduur kan verschillen door de ernst van de problematiek en de gekozen doelen van de behandeling. Om toch een indruk te geven: Een aantal cliënten zijn met deelname van 6 sessies aan een groepsbehandeling voldoende geholpen, anderen hebben meer of intensievere therapie nodig. Gemiddeld duurt een behandeling bij Boncura zo ongeveer 14-16 sessies (afhankelijk van de duur van de individuele sessies). Het kan zijn dat je zorgverzekeraar ook een limiet stelt, Boncura stelt je hier op tijd van op de hoogte.

Familie

Soms kan het wenselijk zijn dat je naaste, partner of familie betrokken wordt tijdens de behandeling. In overleg met je behandelaar kan dit.

 

E-Health

Boncura werkt regelmatig met online behandelmodules via Therapieland. Deze worden in overleg met je ingezet, waardoor je online je behandeling kan volgen. Dit kan gecombineerd worden met gesprekstherapie op locatie of volledig online.  Zie onderstaand de stappen voor de volledige online behandeling.

 

Neem contact op

Vragen? Laat u gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

Naar contact
Copyright © 2023