Kosten

Zie hier het volledige dekkingsoverzicht 2021

Zie hier het volledige dekkingsoverzicht 2020

Contracten zorgverzekeraars 2020 Basis GGz

Voor 2020 heeft Boncura contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit houdt in dat u geen factuur krijgt, maar de kosten rechtstreeks worden gedeclareerd bij uw verzekeraar. Voor 2021 zijn er opnieuw met verzekeraars contracten afgesloten. Nieuw is de gespecialiseerde GGZ, niet alle verzekeraars hebben hier contracten voor afgesloten met Boncura. Echter de zorg wordt wel vergoed en er geldt geen eigen bijdrage.

Contracten zorgverzekeraars 2020 gespecialiseerde GGz

Voor 2020 heeft Boncura met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten, kijk in ons dekkingsoverzicht voor een volledig beeld. Bij een aantal verzekeraars zal je zelf de rekening moeten indienen bij je zorgverzekeraar.

Bijzondere voorwaarden 2020:

Binnen de Basis GGz heb je in principe recht op 1 behandeltraject per jaar. Heb je meer zorg nodig? Dan kunnen we in overleg met u opschalen naar een traject binnen de gespecialiseerde GGz of bij nazorg u verwijzen naar de praktijkondersteuner GGz bij je huisarts.

Regelmatig wordt er door medisch specialisten verwezen naar Boncura GGz, wanneer er behandeling geïndiceerd is binnen de basis GGz. Voor verzekerden van ONVZ geldt dat er niet door een medisch specialist uit het ziekenhuis verwezen mag worden. Verwijzing naar Boncura GGz mag voor de verzekerden van ONVZ alleen door een huisarts of bedrijfsarts.

Gespecialiseerde GGz

Als je behandeling geïndiceerd is voor de gespecialiseerde GGz wordt dit vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. In sommige gevallen moet je de rekening zelf indienen bij je zorgverzekeraar.

Verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist

De behandeling bij Boncura wordt vergoed, als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

 • een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of een specialist.
 • de klachten vallen onder een  ‘DSM-5-classificatie’.
Eigen risico

Het verplicht eigen risico is in 2020 vastgesteld op €385,- .

Toelichting
 • De huisarts en de behandelaar van Boncura GGz bekijken of de klachten onder de ‘DSM-5-classificatie’ valt. Wanneer dit niet het geval is dan worden de kosten niet vergoed door de zorgverzekeraar. Eventueel kan de behandeling dan zelf betaald worden. Zie hieronder “particulier”.
 • De kosten voor de zorg van Boncura GGz vallen onder het jaarlijkse verplichte eigen risico. Dit betekent dat de eerste € 385,- aan zorgkosten jaarlijks zelf betaald moeten worden door de verzekerde.  Dit bedrag kan hoger zijn als het eigen risico op eigen verzoek hoger is afgesproken. De zorgverzekeraar brengt het eigen risico in rekening voor het jaar waarin het behandeltraject start. Als u dit eigen risico al bij een andere zorgaanbieder heeft betaald in hetzelfde jaar, dan wordt het eigen risico niet nogmaals in rekening gebracht.
 • Wat u zelf kunt doen: controleer de polisvoorwaarden van de zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar.
 • Cliënten met een EHIC pas kunnen op het vertonen van hun de pas de zorg bij Boncura GGz 100% vergoed krijgen.
 • Internationale studenten zonder EHIC dienen eerst schriftelijk bevestiging van hun studentenverzekering (AON/ OOM, etc.) voor akkoord voor vergoeding kosten voor de behandeling te overleggen. Zonder dit akkoord kan geen intake gesprek gepland worden. Zie hieronder “particulier”.
Kosten

De kosten van de zorg bij Boncura GGz wordt berekend in ‘zorgzwaartepakketten’. De behandelaar bespreekt met u als cliënt welk zorgzwaartepakket passend zijn bij de klachten.
De kosten van de basis GGz wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgverzekeraars mogen hier in beperkte mate van afwijken. Hieronder vindt u de tarieven van de NZA voor 2020:

 • Zorgzwaartepakket Kort – € 504,71
 • Zorgzwaartepakket Middel – € 856,34
 • Zorgzwaartepakket Intensief – € 1373,34
 • Zorgzwaartepakket Herstel – € 1287,27 (voorheen Zorgzwaartepakket Chronisch)
Let op:

Ook de intake/ het eerste contact valt onder de behandeling. Soms blijkt tijdens het 1ste gesprek dat de klachten niet behandeld kunnen worden in de basis ggz of u besluit zelf om niet in behandeling te gaan. Wij brengen dan de bestede tijd in rekening bij de zorgverzekeraar. Dit bedrag (€219,53) is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Bij Boncura GGz wordt het grootste gedeelte van de tijd geïnvesteerd in behandeling met u als cliënt, echter er is ook (in mindere mate) tijd nodig voor verslaglegging en soms overleg of consultatie met een collega behandelaar. Deze tijd wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Internationale Studenten EHIC

Voor studenten met een EHIC kaart wordt de zorg bij Boncura volledig vergoed en gedeclareerd bij Zilveren Kruis – Groep Buitenlands Recht.

Internationale Studenten (veela buiten EU) met studentenverzekerzekeringen zoals AON, OOM, Arubaplan, etc.

Over het algemeen vergoeden deze verzekeringen een beperkt aantal sessies. Wilt u zeker weten of uw behandeling in aanmerking komt voor vergoeding, neem dan contact op met uw verzekeraar, voordat u op intake komt om particuliere kosten te voorkomen.

Particulier

Uw behandeling kan ook geheel particulier vergoed worden, wij hanteren hier de tarieven van de NZA voor, een verwijzing van de huisarts is dan niet noodzakelijk. Naast tijd voor behandeling in de behandelkamer, is er ook tijd nodig voor dossiervorming, deze kosten worden ook doorberekend op uw factuur.

 

 

Neem contact op

Vragen? Laat u gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

Naar contact
Copyright © 2021