Groepsbehandeling

Bij Boncura GGz is groepstherapie een belangrijk onderdeel van het behandelaanbod:

Oefenen in een ondersteunende omgeving

Groepstherapie biedt een veilige ruimte waarin je nieuwe vaardigheden kunt oefenen met de steun van medegroepsleden. Dit kan je helpen om deze vaardigheden later toe te passen in je dagelijkse leven.

Lotgenotencontact

Een gevoel van eenzaamheid is iets dat veel mensen met psychiatrische problemen ervaren. De groepstherapie kan dit gevoel verminderen door de mogelijkheid te bieden om verbinding te maken met anderen die vergelijkbare uitdagingen doormaken.

Efficiëntie en toegankelijkheid

De GGz staat onder druk, wachtlijsten lopen op, ook binnen Boncura. Groepstherapie kan effectiever zijn en zorgt vaak voor snellere toegang tot zorg. Dit draagt bij aan de algehele kwaliteit en beschikbaarheid van zorg voor al onze cliënten. Verschillende zorgverzekeraars hebben dan ook afgesproken met Boncura dat behandeling in groepsvorm de norm wordt voor de behandeling binnen de GGz.

In sommige gevallen is individuele behandeling de enige passende optie. In dat geval blijft individuele behandeling beschikbaar binnen Boncura.

 

De volgende therapieën worden nu in groepsvorm aangeboden:

Cognitieve gedragstherapie groep (CGT)

ADHD groep

Acceptance & Commitment Therapie groep (ACT)

Mindfulness groep

Hartslagen groep

Spanningsregulatie groep “Onder spanning”

Activerende groepsbehandeling

Nieuws

Van stress naar veerkracht

Anders leren omgaan stress of psychische klachten: richting een veerkrachtiger zelf In de hedendaagse snelle en veeleisende werkomgeving worden veel...

Lees meer

Activerende groep

Bij Boncura GGz is de Activerende Psychomotorische Therapie (PMT) groep een belangrijk onderdeel van ons behandelaanbod. Deze vorm van therapie...

Lees meer

Onder spanning

Bij Boncura GGz begrijpen we hoe belangrijk het is om effectief om te gaan met stress en spanning. In ons...

Lees meer

Update zorgverzekeraars 2024

Contracten zorgverzekeraars 2024 – Update 8-12-2023 Onderstaande tekst is ook te vinden onder boncura.nl/kosten Bij Boncura streven we ernaar om...

Lees meer
Copyright © 2024