Wat is ADHD?

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is een classificatie van een psychische ontwikkelingsstoornis die verschillende symptomen kan veroorzaken, waaronder

 • impulsiviteit,
 • onoplettendheid en
 • hyperactiviteit.

Het kan zowel kinderen als volwassenen treffen en naar  schatting heeft ongeveer 5% van de kinderen en ongeveer 2,5% van de volwassenen ADHD, hoewel deze cijfers hoger kunnen zijn als gevolg van onderdiagnose of verkeerde diagnose.

ADHD is een neurologische aandoening waarbij een deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor de executieve functies, minder goed of anders functioneert. Executieve functies omvatten vaardigheden zoals werkgeheugen, probleemoplossing, organisatie en taakinitiatie. Mensen met ADHD kunnen moeite hebben met deze vaardigheden, wat kan leiden tot problemen met focussen, opletten, het beheersen van impulsen en het voltooien van taken.

Voor adolescenten en kinderen kan ADHD ook hun school prestaties, sociale interacties en gedrag beïnvloeden. Specifieke symptomen van ADHD bij kinderen en adolescenten zijn onder meer:

 • moeite met het opvolgen van aanwijzingen,
 • frequente uitbarstingen van woede,
 • moeite om gefocust te blijven,
 • ongepast gedrag en impulsiviteit.

Bij volwassenen met ADHD wordt vaak het moeite hebben met tijdmanagement, multitasking en het voltooien van taken, herkent.

 

Diagnostiek

Niet iedereen die aan een aantal van deze kenmerken voldoet, heeft automatisch ADHD. Er kan ook sprake zijn van andere problematiek, daarom is zorgvuldige diagnostiek (het in kaart brengen van je klachten) een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Bij de diagnostiek wordt tevens een een naaste betrokken die de client als kind gekend heeft, vaak is dit een ouder (hetero anamnese).  De vragenlijsten worden veelal online afgenomen door een gekwalificeerd psycholoog in twee sessies. De resultaten en conclusies worden omschreven in een verslag en in een (online) gesprek met de client besproken. Mocht de naaste niet betrokken kunnen worden, dan organiseren we een alternatief diagnostiek gesprek.

Als er sprake is van een diagnose ADHD dan wordt deze toegelicht en er wordt meteen een behandelvoorstel gedaan. Deze behandeling wordt binnen Boncura vorm gegeven conform de Nederlandse GGz behandel richtlijnen voor ADHD. 

De behandeling bestaat uit:

 • Psycho educatie (vaak in groepsverband, meerdere sessies) die bestaat uit de onderwerpen:
 1. Organiseren en plannen
 2. Afleidbaarheid verminderen
 3. Functioneel denken (het cognitieve model rondom ADHD)
 4. Omgaan met uitstelgedrag
 • Medicamenteuze behandeling in combinatie met een somatische screening. Soms wordt medicatie geadviseerd, aanvullend op psycho educatie. Of je medicatie wil gebruiken, daarover beslis je altijd zelf. Boncura kan je dit voorschrijven en de juiste dosis met je instellen op basis van jouw ervaring met de medicatie. Dit wordt vaak in combinatie met een somatische screening gedaan met een verpleegkundige.
 • Eventueel gerichte/ kortdurende behandeling op het zelfbeeld of andere psychische klachten die samen hangen met de ADHD klachten (Cognitieve gedragstherapie of Acceptance and commitment therapie – in groepsverband).

Binnen Boncura worden delen van de behandeling en diagnostiek online aangeboden, maar ook op locatie. Het deels online werken zorgt voor een snellere doorstroom en minder reistijd voor jou als client. Mocht je dit niet kunnen of willen, kunnen we kijken naar gesprekken enkel op kantoor. De wachttijd kan dan wel iets langer zijn als gebruikelijk.

Heb je vragen over je vergoeding van deze behandeling of andere specifieke vragen over de behandeling bij de polikliniek ADHD? Mail dan naar info@boncura.nl

 

 

 

Contact us

Questions? Leave your details here and we will contact you in two working days.

Contact us
Copyright © 2024