Informatie verwijzers

Boncura biedt ambulante behandeling bij stemming- en angstklachten, aandachtsstoornissen en/ of trauma. Boncura biedt cognitieve gedragstherapie, EMDR, farmacologische behandeling, psychomotore therapie. Het multidisciplinaire team bestaat uit een psychiater, verpleegkundig specialist, GZ psycholoog, basis psycholoog, cognitief gedragstherapeuten en psychomotoor therapeut. Er is een samenwerking met HAP van de Universiteit van Twente en het Medisch Spectrum Twente (behandeling van psychiatrische problematiek bij cardiale patiënten).Boncura houdt locatie op de Campus UT tussen Hengelo en Enschede en de Hengelosestraat 100 te Enschede.

 

Verwijzingen vinden plaats bij voorkeur via :

Zorgdomein

Ga via uw verwijzerssysteem in het ECD of via zorgdomein naar “geestelijke gezondheidszorg” – “volwassenen 18 – 65 jaar” – of zoek op “Boncura GGz”

of anders via

Standaardverwijsbrief

Download deze hier:

 

standaardverwijsbrief Boncura 2020 Generalistische Basis GGz

standaardverwijsbrief Boncura 2020 Specialistische GGz

 

Deze volledig ingevulde verwijsbrief bij voorkeur bij gescand per veilige mail of faxen naar 0537200995 of per post:  Boncura GGz Hengelosestraat 100 7514AK Enschede

Bij afronding van de behandeling krijgt u een ontslagbrief met een kort en bondig verslag over de resultaten van de behandeling.

Contact us

Questions? Leave your details here and we will contact you in two working days.

Contact us
Copyright © 2024